Saturday, 19/06/2021 - 06:25|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm Non Phước Long
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC LONG GIAI ĐOẠN 2021-2025

 

Số:     /KH-MNPL

 

PHÒNG GDĐT  NHA TRANG

TRƯỜNG MN PHƯỚC LONG

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phước Long, ngày    tháng   năm 2020

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC LONG

GIAI ĐOẠN 2021-2025, TẦM NHÌN ĐẾN 2030

 
 

 

Trường mầm non Phước Long đựợc thành lập từ năm 1999, tên gọi trước đây là trường Mẫu giáo dân lập Phước Long, đến năm 2009 trường được đổi tên thành trường Mầm non Phước Long, là loại hình trường mẫu giáo dân lập do Ủy ban nhân dân phường Phước Long quản lý, đến năm 2011 trường được chuyển đổi sang loại hình trường mầm non công lập, trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang.

Trường có 2 điểm trường. Điểm chính đặt tại số 389 đường Lê Hồng Phong, phường Phước Long, thành phố Nha Trang với diện tích là 1.252,4 m2, điểm phụ tại 781 Lê Hồng Phong, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang với diện tích là 1.417.7 m2.

Tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên hiện nay: 43/41nữ.  Nhà trường có chi bộ riêng với 14 đảng viên trực thuộc Đảng bộ phường Phước Long, Công đoàn cơ sở của nhà trường trực thuộc Liên đoàn lao động thành phố Nha Trang gồm 39 đoàn viên công đoàn.

Tổng số trẻ là 385 trẻ/13 nhóm lớp (02 nhóm trẻ 25-36 tháng và 11 lớp mẫu giáo).

Nhiệm vụ của nhà trường là chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ từ 25 tháng tuổi đến 72 tháng tuổi, theo chương trình chăm sóc, giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo).

- Về cơ sở vật chất: Nhà trường có cơ sở vật chất khang trang, được xây dựng kiên cố. Có 14 phòng học và có đầy đủ các phòng làm việc, các phòng chức năng; có sân chơi được quy hoạch, thiết kế phù hợp, có cây xanh, được cắt tỉa đẹp, tạo bóng mát sân trường và có trên 10 loại đồ chơi; 14/14 nhóm lớp đủ đồ dùng dạy học, đồ chơi theo danh mục đồ dùng đồ chơi tối thiểu dành cho lớp mâm non theo hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 23/3/2015 Ban hành danh mục đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho GDMN.

- Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên: Tổng số nhân sự toàn trường là 43 người, trong đó có CBQL: 3/3 nữ; GV: 26/26 nữ (04 giáo viên hợp đồng); NV: 14/11 nữ), 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, 90.2% trên chuẩn, 03 CBQL có trình độ trung cấp lý luận chính trị, 02 CBQL có bằng đại học quản lý giáo dục. Tập thể nhà trường đoàn kết, nhất trí cao, có tinh thần giúp đỡ nhau cùng tiến bộ để thúc đẩy nhà trường thực hiện các hoạt động phong trào ngày càng đi lên.

 - Về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ: Công tác nuôi dưỡng, chăm sóc tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường đều thực hiện theo chương trình của Bộ GD&ĐT, trên cơ sở đó nhà trường xây dựng kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm học được thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức viên chức hàng năm. Chất lượng giáo dục của nhà trường ổn định và ngày càng phát triển. Qua nhiều năm trường đạt Tập thể lao động tiên tiến. Năm học 2016-2017; 2017-2018 trường đạt Tập thể lao động xuất sắc, được chủ tịch tỉnh Khánh hòa tặng bằng khen, nhiều năm liền trường đạt các giải cao trong các hội thi do ngành phát động, trường đang phấn đấu và sẽ đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 vào năm 2021.

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục, chỉ đạo của Sở GD&ĐT Khánh Hòa, PGD&ĐT thành phố Nha Trang; nhằm làm rõ định hướng, xác định mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu để tiếp tục xây dựng trường vững mạnh, không ngừng vươn lên đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của hiệu trưởng và hoạt động của Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Trường mầm non Phước Long  quyết tâm xây dựng một ngôi trường luôn ổn định về số lượng, đảm báo về chất lượng và có uy tín trong toàn thành phố Nha Trang.

PHẦN 1

CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

I. Cơ sở pháp lý

Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 của Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 14/6/2019;

Luật Thư viện số 46/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8, ngày 25/11/2019;

Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của chính phủ về quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở;

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021; Thông tư Liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH; Nghị định 145/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP;

Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015;

Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính Phủ Quy định chính sách phát triển Giáo dục mầm non;

Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐTngày 15/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ trong các cơ sở Giáo dục mầm non;

Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Thông tư 01/VBHN-BGDĐT 23 tháng 3 năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban  hành  Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm non;

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường mầm non;

Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009;

Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách;

Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính;

Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;

Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non;

Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước;

Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cơ sở giáo dục phổ thông;

Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 9/5/2020 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập;

Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Thông tư 37/2020/TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, dạy nghề học sinh phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020- 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà;

Kế hoạch số 4047/KH-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Phát triển Giáo dục mầm non tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2018-2025;

Quyết định số 237/QĐ-SGDĐT ngày 20/3/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020;

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà;

 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà;

Nghị quyết 01-NQ/ĐH ngày 8/7/2020 của Thành ủy Nha Trang; Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình số 01-CTr/TU ngày 31/8/2020 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII;

Kế hoạch số 688/2020/KH-GDĐT ngày  9/7/2020 của Phòng giáo dục và đào tạo về kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo 05 năm 2021-2025;

Công văn số 2641/SGDĐT-QLCL ngày 20/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa; Công văn số 1111/GDĐT-HC ngày 21/10/2020 của Phòng Giiaso dục và Đào tạo Nha Trang về triển khai XDKHCLPT nhà trường giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030;

Nghị quyết số 226-NQ/ĐU ngày 03/02/2020 của Đảng ủy phường Phước Long về Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020;     

Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 20/5/2020 của Đảng ủy phường Phước Long về Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

I. Cơ sở thực tiễn

1. Phân tích bối cảnh và thực trạng của nhà trường

1.1. Khái quát tình hình kinh tế-xã hội của phường Phước Long        

Phường Phước Long thuộc thành phố Nha Trang được chia tách từ phường Phước Hải, thành lập phường mới theo nghị định số 98/1998/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 1998 của chính phủ,  chính thức đi vào hoạt động từ ngày 4 tháng 1 năm 1999 trên diện tích khoảng 437,5 ha đất tự nhiên, trên toàn phường hiện có 24 tổ dân phố và 2 tổ công vụ với tổng số 8260 hộ và 33.362 nhân khẩu. 20% dân cư có cuộc sống không ổn định, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm vẫn còn thiếu thốn, chưa đồng bộ.

Địa giới hành chính Bắc giáp phường Phước Hải; Nam giáp phường Vĩnh Trường, và xã Phước Đồng; Đông giáp với phường Vĩnh Nguyên; Tây giáp xã Vĩnh Thái.

Là phường có nhiều khu tập trung dân cư đông đúc, phức tạp, có số dân tạm trú rất đông, dân số tăng nhanh phần nhiều có hộ khẩu thường trú ở các xã phường trong thành phố và nhiều tỉnh thành trên toàn quốc tới cư trú, tìm kiếm việc làm và kiếm kế mưu sinh, lập nghiệp đồng hành với sự mở mang sản xuất, kinh doanh của các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp tư nhân đóng trên địa bàn phường thuê mướn công nhân theo thời vụ nên dẫn đến việc quản lí về mặt xã hội có phần khó khăn hơn. Tuy nhiên, Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát kịp thời của Đảng ủy, HĐND, UBND đã điều hành cụ thể trên từng mặt công tác, từng lĩnh vực kinh tế - xã hội. Cùng với các cơ quan khối đoàn thể động viên tinh thần của toàn dân thi đua lao động sản xuất để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra, công tác xã hội đã dần đi vào trật tự và ổn định hơn.

1.1.1. Sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về công tác giáo dục

Từ khi mới thành lập trường là trường dân lập do Phường Phước Long quản lý, đến năm 2011 trường chuyển đổi sang loại hình công lập trực thuộc Phòng Giáo dục quản lý, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Cấp ủy đảng, Chính quyền địa phương. Đảng ủy đề ra trong nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm, tháng các vấn đề liên quan đến hoạt động của nhà trường cũng như công tác phát triển giáo dục mầm non ở địa phương đặc biệt là công tác phổ cập MNTENT. Địa phương đã luôn tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đến bậc học mầm non trong việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về công tác giáo dục.

 Các Ban ngành, đoàn thể phối hợp với nhà trường tốt trong công tác tuyên truyền vận động trẻ ra lớp, công tác PCGDMNTENT và thực hiện tốt công tác xã hội hóa để tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

1.1.2. Sự quan tâm của cha mẹ trẻ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục

Thực trạng tại địa bàn là phường có nhiều khu đô thị mới, dân số tăng, nhiều gia đình mới lập nghiệp kinh tế đang khó khăn, nhiều phụ huynh làm nghề tự do, tuy nhiên phụ huynh rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ. Phụ huynh luôn đồng hành cùng nhà trường, ủng hộ nhà trường cả về vật chất đến tư tưởng, phụ huynh ủng hộ cho nhà trường làm mái che sân trường, mái che hành lang lớp học, các kệ góc thiên nhiên, cây xanh, ty vi, máy tính…. phụ huynh phối hợp cùng nhà trường rất tốt nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ của nhà trường.

Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, lớp phối hợp thường xuyên, hiệu quả với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học như: Phối hợp với nhà trường trong việc tạo tâm thế cho trẻ đến trường; tổ chức các lễ hội, hoạt động ngoại khóa, các hoạt động chăm sóc giáo dục cho trẻ; phối hợp có hiệu quả với nhà trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; huy động các nguồn lực để giúp nhà trường nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, hỗ trợ thưởng cho trẻ vào các dịp lễ và cuối năm học hàng năm với kinh phí khoảng 30.000.000 đồng/ năm); phụ huynh luôn thống nhất cao với các chủ trương, kế hoạch của nhà trường, phối hợp với nhà trường tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ trẻ.

1.2. Thực trạng của nhà trường

1.2.1. Quy mô nhóm/lớp, số lượng trẻ

- Toàn trường có 385 trẻ được chia 13 nhóm/ lớp. Số trẻ trong các nhóm trẻ và lớp mẫu giáo được phân chia theo độ tuổi, số trẻ trong mỗi lớp đảm bảo theo qui định, tuy nhiên có một vài nhóm lớp số trẻ có thấp hơn và cao hơn qui định nhưng không đáng kể, trường vẫn bố trí đảm bảo trẻ được học đúng độ tuổi và ổn định cô và cháu.

 - Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho CB-GV-NV điều ra trẻ từ 0-5 tuổi; vận động cha mẹ trẻ đưa trẻ trong độ tuổi ra lớp, đặc biệt huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%.

 - Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc phân tuyến và tổ chức tuyển sinh, đảm bảo chỉ tiêu huy động trẻ.

 - Số liệu về trẻ; nhóm trẻ, lớp mẫu giáo năm học 2020-2021 như sau:

 

Nội dung số liệu

Số lượng

a) Số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo

 

    - Nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi

1

    - Lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi

3

    - Lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi

4

    - Lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi

4

b) Tổng số trẻ em

385

    - Nữ

180

    - Dân tộc

Kinh

    - Nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi

53

    - Lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi

81

    - Lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi

109

    - Lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi

142

c) Tổng số tuyển mới

168

d) Học 2 buổi/ngày

385

e) Bán trú

385

f) Bình quân số trẻ em / lớp học

29.6

g) Số lượng và tỉ lệ % đi học đúng độ tuổi

385/385 (100%)

    - Nữ

180

    - Dân tộc

Kinh

h) Tổng số trẻ em thuộc đối tượng chính sách

0

    - Nữ

0

    - Dân tộc

 

i) Tổng số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

0

k) Tổng số trẻ khuyết tật

0

    - Số trẻ học hòa nhập

 

    - Số trẻ học hòa nhập được can thiệp sớm

 

l) Tổng số trẻ được làm quen tiếng Anh

305

m) Tổng số trẻ được học tăng cường tiếng Việt

0

 

1.2.2. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

- Nhà trường quán triệt tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt nội quy của trường, quy chế của ngành; thực hiện tốt phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các lớp học nâng trình độ chuyên môn, đưa ra các biện pháp để phát huy năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong việc xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 92%

- Số liệu về trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên năm học 2020-2021 như sau:

 

Nội dung

/ số liệu

TS

Nữ

ĐV

DTTS

Trình độ

Chuyên môn

LLCT

QLGD

NN

TH

TC

ĐH

Hiệu trưởng

1

1

1

0

 

 

1

1

1

1

1

Phó hiệu trưởng

2

2

2

0

 

 

2

2

2

2

2

Giáo viên

22

22

9

0

 

2

20

 

 

19

22

Nhân viên

14

11

3

0

2

 

 

 

 

0

2

Cộng

39

24

15

0

2

2

23

3

3

27

27

 

1.2.3. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và kết quả chăm sóc giáo dục

a) Thực hiện Chương trình giáo dục

- Nhà trường thực hiện chương trình Giáo dục mầm non theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo).

- Trên cơ sở chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, nhà trường xây dựng chương trình giáo dục năm học riêng của nhà trường phù hợp với điều kiện văn hóa của địa phương và khả năng, nhu cầu của trẻ từng nhóm, lớp, có gắn các mục tiêu giáo dục phù hợp, có lồng ghép các hoạt động lễ hội, các sự kiện trong năm.

- Hướng dẫn cho giáo viên thực hiện phát triển chương trình giáo dục nhà trường, đổi mới phương pháp giáo dục theo định hướng "lấy trẻ làm trung tâm"; 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình Mầm non, tổ chức các hoạt động có ĐDDH và giáo án đầy đủ, sử dụng linh hoạt sáng tạo phương pháp phù hợp với các chuyên đề và các hoạt động.

- Lãnh đạo nhà trường có kế hoạch hoạt động theo năm, tháng, tuần cụ thể, đảm bảo thực hiện nghiêm túc chương trình chăm sóc - giáo dục trẻ theo quy định.

- Thực hiện xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm ngay từ đầu năm học

- Giáo viên ứng dụng CNTT vào việc soạn giảng, thiết kế các bài giảng điện tử để tổ chức các hoạt động cho trẻ. Phấn đấu mỗi giáo viên xây dựng 01 giáo án điện tử/tuần (có chất lượng).

- Đổi mới trong sinh hoạt chuyên môn và tổ chức sinh hoạt chuyên môn đều đặn, có chất lượng 1 tháng/ 2 lần.

- Thực hiện tích hợp nội dung học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh trong giáo dục mầm non.

- Xây dựng môi trường chữ phong phú, chú trong hơn nữa chuyên đề dạy kỹ năng sống cho trẻ, phát huy sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp giáo dục, chuẩn bị  cho trẻ 5 tuổi đầy đủ tâm lý và nắm vững 29 chữ cái trước khi vào lớp 1.

- Tổ chức cho giáo viên dự giờ chéo lẫn nhau. Đảm bảo các hoạt động cho trẻ được xây xựng với nhiều hình thức sáng tạo, các hoạt động học được thiết kế dưới dạng trò chơi, theo hướng trải nghiệm và lấy trẻ làm trung tâm, giáo viên chỉ là người gợi ý để trẻ dễ dàng tiếp thu kiến thức.

- Tổ chức học bồi dưỡng thường xuyên tại trường nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên.

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm để trao đổi, học tập, rút kinh nghiệm việc thực hiện chương trình GDMN lẫn nhau giữa các trường, đảm bảo mục tiêu về chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ.

- Các lớp phối hợp với phụ huynh tổ chức cho trẻ tham gia các hoạt động trải nghiệm, tham quan, tham gia làm công việc của các nghề ….nhằm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

- T chc tốt các Hi thi, các chuyên đ trong năm hc.

- Thục hiện tổ chúc các chuyên đề, dự giờ bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên.

- Thực hiện tốt công tác đôn đốc, giám sát, kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ, đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Thực hiện Tự đánh giá theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/2/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

 b) Thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc

Số liệu sức khỏe trẻ đầu năm 2020-2021:

Nội dung số liệu

Số lượng

Tỷ lệ

Tổng số trẻ suy dinh dưỡng

 

 

    - Thể nhẹ cân

6/385

1.5%

    - Thể thấp còi

2/385

0.5%

- Thực hiện tốt chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ; đảm bảo chế độ dinh dưỡng trong ngày cho trẻ, giảm tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi; đảm bảo không để tai nạn thương tích xảy ra trong nhà trường và phòng chống các dịch bệnh cho trẻ.

- Phối hợp với ngành Y tế thành phố, trạm y tế phường Phước Long thc hin tt các bin pháp theo dõi, chăm sóc sc khe, phòng chng dch bnh, phòng chng suy dinh dưỡng, tha cân, béo phì cho tr em trong thực hiện tốt các biện pháp phòng chống các dịch bệnh cho trẻ em trong nhà trường. Thc hin nghiêm túc quy đnh v công tác y tế trường hc, đm bo 100% tr đến trường được kim tra sc khe và đánh giá tình trng dinh dưỡng bng biu đ tăng trưởng ca T chc Y tế Thế gii.

 - Huy đng các ngun lc đ duy trì, nâng cao t l tr ăn bán trú và cht lượng ba ăn bán trú cho tr ti trường. Đảm bảo 100% trẻ được ăn bán trú, đạt tỷ lệ kalo trong ngày ở trường mầm non.

 - Qun lý cht ch cht lượng ba ăn ca tr ti trường bo đm tiêu chun v dinh dưỡng theo quy đnh ti Thông tư s 28/2016/TT-BGDĐT và các quy đnh v an toàn thc phm.

 - Tiếp tục bi dưỡng, tp hun nâng cao kiến thc và năng lc ca cán b qun lý giáo dc, nhà giáo, nhân viên v công tác y tế trường hc, kiến thc v dinh dưỡng hp lý và tăng cường hot đng th lc đ nâng cao sc khe, d phòng các bnh không lây nhim; tăng cường tuyên truyn đến các bc cha m tr v chế đ dinh dưỡng cân đi hp lý giúp tr phát trin v th cht; phi hp vi gia đình xây dng chế đ dinh dưỡng, vn đng hp lý đi vi tr suy dinh dưỡng và tr tha cân, béo phì.             

- Không để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc do ăn uống. Chủ động phòng chống dịch bệnh, giữ gìn môi trường sinh hoạt, dụng cụ ăn uống, đồ dùng, đồ chơi của trẻ sạch sẽ để phòng chống một số bệnh do virut gây ra, dễ lây lan và gây nguy hiểm tới tính mạng trẻ.

- Phấn đấu cuối năm các cháu đạt được các mục tiêu cuối độ tuổi do chương trình Mầm non mới quy định.

- 100% trẻ được theo dõi và khám sức khỏe định kỳ. Có các biện pháp phòng chống không để dịch bệnh lây lan trong trường, rèn trẻ kỹ năng giữ gìn vệ sinh cá nhân và sức khỏe cho trẻ. 

- Phối hợp với phụ huynh đề ra các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng, phấn đấu giảm tối đa trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi so với đầu năm học. Tổ chức nhiều mô hình phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ như mời bác sĩ về trường tư vấn, tuyên truyền với các bậc phụ huynh về kiến thức nuôi dạy trẻ khoa học, phòng chống các loại bệnh thường gặp ở trẻ. tuyên truyền qua các cuộc họp phụ huynh, bảng thông báo và trang wedsite nhà trường.

- Thực hiện tốt khâu tiếp phẩm, quy hoạch bếp ăn đảm bảo quy trình một chiều, đảm bảo vệ sinh ATTP, thường xuyên kiểm tra quy trình chế biến, đảm bảo 10 nguyên tắc vàng, bếp ăn 5 tốt, không để ngộ độc thực phẩm xảy ra trong nhà trường.

c) Tổ chức các hoạt động khác

- Tiếp tục triển khai và ký cam kết thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; “Dân số kế hoạch hóa gia đình”; “Gia đình nhà giáo văn hóa”; “An toàn giao thông”...

- Tổ chức cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên kể chuyện những tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các buổi họp Hội đồng cuối tháng.

- Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi. Huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp. Duy trì, giữ vững đạt chuẩn PCGDMNCTENT.

- Tham gia các phong trào thi đua các cấp tổ chức.

- Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra nội bộ trong nhà trường.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ.

- Ba công khai: Công khai tài chính, công khai tiền ăn của trẻ, công khai chất lượng CSGD trẻ.

- Tham gia sinh hoạt các đoàn thể: Công đoàn và các hoạt động địa phương tổ chức.

- Chỉ đạo giáo viên tăng cường học hỏi, khai thác, sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục, góp phần đổi mới phương pháp CS-GD trẻ.

1.2.4. Cơ sở vật chất; thư viện; trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi

- Trường mầm non Phước Long có 02 điểm trường, với tổng diện tích là 2672,1 m2. Các điểm trường đều là một khu riêng biệt, có tường rào, cổng trường, biển tên trường đầy đủ.

+ Điểm chính: Đặt tại 389 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, có diện tích 1252,4 m2, có 08 phòng học đủ hệ thống ánh sáng, thoáng mát, mỗi lớp có nhà vệ sinh cho trẻ nam, nữ riêng biệt; có 01 phòng Hiệu trưởng, 01 phòng Phó hiệu trưởng, 01 phòng hành chính, phòng hội đồng, phòng hội trường, phòng y tế, phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật, 01 phòng nghỉ cho nhân viên, 01 bếp ăn, 01 phòng bảo vệ.

+ Điểm phụ: Đặt tại 781 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, có diện tích 1417,7 m2, có 06 phòng học đủ hệ thống ánh sáng, thoáng mát, mỗi lớp có nhà vệ sinh cho trẻ nam, nữ riêng biệt; có 01 phòng Phó hiệu trưởng, 01 bếp ăn, 01 phòng bảo vệ. 

 

Nội dung số liệu

Số lượng

Điểm chính

Điểm phụ

a) Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo

8

6

   - Phòng kiên cố

8

6

    - Phòng bán kiên cố

 

 

    - Phòng tạm

 

 

b) Khối phòng phục vụ học tập

2

 

    - Phòng kiên cố

2

 

    - Phòng bán kiên cố

 

 

    - Phòng tạm

 

 

c) Khối phòng hành chính quản trị

11

3

    - Phòng kiên cố

11

3

    - Phòng bán kiên cố

 

 

    - Phòng tạm

 

 

d) Khối phòng tổ chức ăn

2

1

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định

8

6

Tổng số đồ chơi ngoài trời

14

20

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác 

 

 

Máy tính

8

3

Ti vi

10

6

Nhạc cụ (đàn ocgan,ghita,trống)

22

2

Máy in - photo

8

3

Thiết bị khác (Máy giặt)

1

1

- Nhà trường có hệ thống kết nối Internet, wifi đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành và công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

- Xây dựng Vườn cổ tích, vườn hoa của bé, vườn rau, bổ sung đồ chơi vào khu phát triển thể lực…

1.2.5. Quản lý hành chính, tài chính và tài sản

- Nhà trường có đầy đủ hồ sơ sổ sách phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quy định của Điều lệ trường mầm non, gồm những loại hồ sơ theo quy định: Hồ sơ quản lý trẻ em; Hồ sơ quản lý nhân sự; Hồ sơ quản lý chuyên môn; Sổ lưu trữ các văn bản, công văn; Hồ sơ quản lý tài sản, cơ sở vật chất, tài chính; Hồ sơ quản lý bán trú; các loại hồ sơ khác… Các loại hồ sơ được nhà trường lưu trữ đầy đủ, khoa học theo qui định.

- Hằng năm nhà trường xây dựng kế hoạch mua sắm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, phương tiện làm việc, đồ dùng phục vụ cho công tác chuyên môn, xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động, cải tạo sửa chữa công cụ dụng cụ phục vụ công tác nuôi dưỡng, giáo dục trẻ...quản lý và sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

- Quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, tài sản, cơ sở vật chất để phục vụ các hoạt động giáo dục. Nhà trường đã lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính, tài sản theo đúng chế độ kế toán, tài chính của Nhà nước. Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị được xây dựng dân chủ, rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định hiện hành. Mỗi học kỳ công khai tài chính trong cuộc họp hội đồng nhà trường, hội nghị cán bộ công chức, viên chức để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên biết và tham gia giám sát, kiểm tra. Công tác thực hiện tự kiểm tra tài chính được nhà trường thực hiện hàng tháng và báo cáo tài chính theo quy định của cấp trên, kiểm kê tài sản theo đúng quy định 2 lần/năm.

 - Việc quản lý sử dụng tài chính và tài sản đúng mục đích, tiết kiệm, đạt hiệu quả, nhằm phục vụ tốt các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng tốt, đưa nhà trường ngày càng phát triển đáp ứng được nhu cầu của xã hội trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

 - Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính, tài chính và tài sản của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tại đơn vị.

1.2.6. Quan hệ giữa nhà trường, địa phương, các đoàn thể và xã hội

- Tham mưu Cấp ủy đảng về công tác phát triển đảng viên trong nhà trường; Đề nghị Đảng ủy xem xét hồ sơ cho giáo viên đã tham gia lớp đối tượng Đảng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Nhà trường tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để thực hiện các kế hoạch giáo dục của nhà trường như tham mưu về công tác tuyển sinh, công tác phổ cập giáo dục, phòng chống dịch bệnh, an ninh trật tự trường học nhằm đảm bảo thực hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển của nhà trường.

- Phối hợp với địa phương thực hiện công tác phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai...

- Phối hợp các ban ngành, đoàn thể địa phương huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp; Hội phụ nữ phường tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, kế hoạch hóa gia đình và phòng chống các dịch bệnh ở trẻ.

- Phối hợp với Công an phường Phước Long, Ban nhân dân các tổ dân phố giữ gìn an ninh trật tự trong và ngoài trường.

- Phối hợp với trạm y tế phường Phước Long chăm sóc sức khỏe, phòng chống các dịch bệnh trong trường.

- Huy động tối đa các nguồn lực trong xã hội, vận động các doanh nghiệp tư nhân, ban đại diện CMHS hỗ trợ kinh phí trong các Hội thi, ngày hội, ngày lễ của nhà trường tạo thêm phần trang trọng và có ý nghĩa; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và chung tay tạo cảnh quan mội trường xanh-sạch-đẹp trong trường mầm non; đồng thời phối hợp tốt trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ trẻ.

BẢNG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG (SWOT)

          Để có cơ sở xác định các mục tiêu chiến lược và đưa ra những giải pháp thực hiện, nhà trường sử dụng phương pháp SWOT để phân tích điểm mạnh (Strengths-S), điểm yếu (Weaknesses-W), thời cơ (Opportunities-O), thách thức (Threats-T) của môi trường liên quan như sau:

 

Môi trường bên trong

Điểm mạnh (S)

Điểm yếu (W)

- Cơ sở vật chất của nhà trường hằng năm được cải tạo, tu sửa, bổ sung, xây mới khang trang, có đủ phòng học và các công trình vệ sinh khép kín; sân chơi rộng rãi, thoáng mát; ĐDĐC-TBDH tương đối đầy đủ đáp ứng cho công tác CS-GD trẻ.

 - Trường có tổ chức công đoàn, chi bộ độc lập. Đặc biệt Chi bộ đã lãnh đạo toàn diện nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Có đầy đủ các ban, bộ phận và hoạt động đúng chức năng.

 - Trường có đủ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ của trường. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn 100%, đội ngũ giáo viên trẻ nhiệt tình trong công tác, có năng lực chuyên môn, yêu nghề, tận tụy với công việc được giao. Tập thể nhà trường đoàn kết, có tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

 - Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đa chiều, kịp thời, tinh gọn.

- Đa số phụ huynh học sinh, quan tâm ủng hộ nhà trường nên rất thuận lợi trong công tác xã hội hóa giáo dục

 

- Một số hạng mục xây dựng lâu năm nên đã xuống cấp như sân trường, nhà vệ sinh, bếp ăn cơ sở 2 đã quá cũ, chưa có các phòng chức năng, Chưa có phòng riêng để tổ chức cho trẻ làm quen với tin học. Chưa đảm bảo yêu cầu nâng cao hiệu quả chăm sóc giáo dục.

- Kinh phí hạn hẹp nên một số hoạt động còn gặp khó khăn nhất là việc mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ chuyên môn còn hạn chế.

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên:

Đa số giáo viên và nhân viên rất nhiệt huyết, có sáng tạo nhưng chưa thật sự mạnh dạn đề xuất các biện pháp. Nhân viên bảo vệ, phục vụ và cấp dưỡng lương còn thấp nên đôi khi chưa đảm bảo yêu cầu đề ra.

- Chất lượng nội dung sinh hoạt tổ văn phòng, cấp dưỡng một số buổi chưa hiệu quả.

- Chất lượng học sinh:

Một số phụ huynh còn xem nhẹ việc học tập của con em mình, sự phối hợp trong các hoạt động lễ hội còn hạn chế

Môi trường bên ngoài

Thời cơ (O)

Thách thức (T)

 - Trường luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Phòng GDĐT, cấp lãnh đạo Đảng, Chính quyền địa phương, sự đồng thuận của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên, sự tín nhiệm của phụ huynh học sinh.

- Trường được UBND thành phố, Phòng GDĐT quan tâm xây mới điểm chính khang trang và đạt chuẩn về cơ sở vật chất

 - CNTT phát triển tạo được môi trường thông tin đa chiều, phong phú, tạo điều kiện tốt cho việc ứng dụng đổi  mới công tác quản lý và hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Các chủ trương tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên đã có những tác động tích cực.

- Các tổ chức đoàn thể xã hội, Ban đại diện CMHS có nhiều hỗ trợ cho hoạt động nhà trường. Cha mẹ trẻ ngày càng nhận rõ hơn vai trò, trách nhiệm cùng nhau tham gia xây dựng phát triển nhà trường.

 

- Địa bàn trường đóng thuộc khu vực có nhiều khu tập trung dân cư đông đúc, phức tạp, có số dân tạm trú rất đông, dân số tăng nhanh phần nhiều có hộ khẩu thường trú ở các xã phường trong thành phố và nhiều tỉnh thành trên toàn quốc tới cư trú, tìm kiếm việc làm và kiếm kế mưu sinh, lập nghiệp, trình độ dân trí không đồng đều nên gặp nhiều khó khăn trong công tác vận động, tuyên truyền và tuyển sinh.

- Yêu cầu của xã hội và cha mẹ trẻ ngày càng cao về chất lượng giáo dục trong thời kỳ hội nhập.

- Việc khai thác ứng dụng khoa học công nghệ trong giáo dục trực tuyến cho trẻ

- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Trong thực hiện nhiệm vụ giáo viên, nhân viên thường làm theo qui định, ít năng động, suy nghĩ, mạnh dạn đề xuất các biện pháp đổi mới  

- Nguy cơ mất nhân sự cấp dưỡng, phục vụ, bảo vệ do mức lương thấp.

- Phấn đấu năm học 2020-2021 trường đạt công nhận chuẩn Quốc Gia mức độ 1, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2; Đòi hỏi nhà trường cần phải nổ lực trong mọi hoạt động, ngày càng nâng cao về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ

- Cần tham mưu lên các cấp lãnh đạo để sửa chữa, nâng cấp các hạng mục cơ sở vật chất ở cơ sở 2 nhằm đảm bảo đạt về tiêu chuẩn cơ sở vật chất, tiến đến đạt chuẩn Quốc gia

- Trên địa bàn phường Phước Long có 1 trường mầm non công lập, có rất nhiều trường, lớp mầm non tư thục mở ra nên về điều kiện cũng như chất lượng chất lượng chăm sóc, giáo trẻ có sự cạnh tranh.

- Nhận thức của nhiều phụ huynh về giáo  dục mầm non còn chưa đúng, coi việc giáo dục trẻ là của nhà trường, của giáo viên, của nhà nước. Một số phụ huynh còn xem nhẹ việc học tập của con em mình, sự phối hợp trong các hoạt động lễ hội còn hạn chế

 

PHẦN 2

ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢCPHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2021-2025, TẦM NHÌN 2030

1. Tầm nhìn

Trường Mầm non Phước Long là một ngôi trường thân thiện, uy tín, chất lượng với mục tiêu: “Chăm sóc giáo dục trẻ là mục tiêu hàng đầu”. Trường mầm non Phước Long là sự lựa chọn của các bậc cha mẹ để cho trẻ học tập và rèn luyện; là nơi giáo viên và trẻ luôn có cơ hội và điều kiện để sáng tạo, trải nghiệm và phát triển; đào tạo những con người mạnh khỏe về thể chất, mạnh mẽ, sáng tạo về trí lực, đáp ứng được nguồn nhân lực của địa phương.

2. Sứ mệnh

Tạo dựng được môi trường chơi và học tích cực "học bằng chơi, chơi mà học" với nhiều cơ hội cho trẻ trải nghiệm và khám phá thế giới xung quanh nhằm tiếp thu kiến thức và kỹ năng. Tôn trọng nhu cầu phát triển của trẻ, đảm bảo mỗi đứa trẻ đều được quan tâm, phát triển năng lực của bản thân và sống có trách nhiệm.

3. Các giá trị cơ bản

- Đoàn kết, tự tin, năng động, hợp tác và sáng tạo

- Quan tâm, chia sẻ, cảm thông, giàu lòng nhân ái

- Tôn trọng, trung thựccó khát vọng vươn lên

II. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

1. Mục tiêu chung

- Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục phù hợp với xu thế phát triển của địa phương, Xây dựng và phát triển nhà trường đáp ứng yêu cầu giáo dục của địa phương, đất nước và thời đại. Đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em; nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo hướng đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, chuẩn bị tốt cho trẻ em vào học lớp Một. Để đáp ứng được các yêu cầu đó, nhà trường phải tập trung thực hiện các mục tiêu chiến lược sau:

- Huy động các nguồn lực phát triển.  Xây dựng môi trường chơi và học tích cực, ứng xử văn hóa.         

- Đổi mới công tác quản lý và lãnh đạo.

- Xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên.

- Đổi mới phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm và đánh giá trẻ theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của từng trẻ.

- Phấn đấu đến năm 2025, trường Mầm non Phước Long nằm trong nhóm những trường mầm non có chất lượng, là một trong những ngôi trường có cảnh quan sư phạm và cơ sở vật chất đáp ứng chất lượng chăm sóc giáo dục của thành phố.

- Mục tiêu ngắn hạn: Đến cuối năm học 2020-2021 trường được công nhận chuẩn quốc gia mức độ 1 kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

- Mục tiêu trung hạn: Đến các năm học 2022-2023; 2023-2024 trường phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục; giữ vững thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đề nghị bằng khen của tỉnh.

- Mục tiêu dài hạn: Đến năm học 2025-2026 trường phấn đấu đạt các mục tiêu sau: Chất lượng giáo dục được khẳng định; nâng cao thương hiệu nhà trường; chất lượng giáo dục nhà trường trong nhóm trường mầm non của thành phố Nha Trang và của tỉnh; tái công nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và chuẩn quốc gia mức độ 1. Đến năm học 2026-2030 trường phấn đấu công nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và chuẩn quốc gia mức độ 2.

2. Mục tiêu cụ thể

Các mục tiêu phấn đấu

Mục tiêu của trường

( tỷ lệ %)

Năm 2023

Năm 2025

Năm 2030

a) Về tỷ lệ huy động trẻ

 

 

 

  - Độ tuổi nhà trẻ

100%

100%

100%

  - Độ tuổi mẫu giáo

100%

100%

100%

  - Trẻ mẫu giáo 5 tuổi

100%

100%

100%

b) Vê chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ

 

 

 

  - Nhóm, lớp mầm non được học 2 buổi/ngày

100%

100%

100%

  - Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm trung bình/  năm

 

 

 

    + Thể nhẹ cân

0,2%

0,2%

0,1%

    + Thể thấp còi

0,2%

0,2%

0.1%

c) Về đội ngũ giáo viên

 

 

 

  - Giáo viên đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên

100%

100%

100%

  - Giáo viên đạt trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định

100%

100%

100%

  - Giáo viên có năng lực chuyên môn giỏi để trở thành giáo viên cốt cán

50%

70%

70%

  - Giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên

100%

100%

100%

d) Về cơ sở vật chất, trường lớp

 

 

 

  - Phòng học kiên cố

100%

100%

100%

  - Trường chuẩn quốc gia (ghi đạt Mức độ ….)

Mức

1

Mức

1

Mức

2

  - Trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục (ghi đạt Cấp độ ….)

Cấp độ

2

Cấp độ

2

Cấp độ

3

e) Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi

100%

100%

100%

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Phát triển hoạt động giáo dục

1.1. Phát triển giáo dục

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường về vai trò, vị trí và sự cần thiết phải đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể sư phạm đối với sự nghiệp phát triển nhà trường.   

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Hoàn thiện quy chế phối hợp giữa chính quyền và Công đoàn trong nhà trường. Tăng cường kiểm tra các hoạt động chuyên môn trong nhà trường. Đẩy mạnh hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý và công khai hóa, minh bạch hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Tiếp tục triển khai các chuyên đề về đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”, kiểm tra đánh giá nhằm khắc phục những hạn chế sớm tạo ra được sự chuyển biến cụ thể về chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo của nhà trường; Nâng cao chất lượng các hoạt động khám phá, tri nghiệm, thí nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức các hoạt động giáo dục. Tiếp tục thực hiện chương trình GDMN và Bộ chuẩn phát triển trẻ năm tuổi; tăng cường hơn nữa việc chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số.

1.2. Đảm bảo chất lượng

1.2.1. Các điều kiện đảm bảo chất lượng

- Cơ sở vật chất: Đảm bảo các phòng học, các phòng chức năng đúng theo quy định Điều lệ trường mầm non.

- Trang bị đầy đủ thiết bị đồ dùng, đồ chơi theo quy định Thông tư 02/2010, Bổ sung, máy tính, phần mềm trò chơi… tạo điều kiện cho cô và trẻ tổ chức tốt các hoạt động giáo dục.

- Môi trường: Quy hoạch môi trường bên ngoài, tạo nhiều khu vực cho trẻ hoạt động như Vườn cổ tích, khu phát triển thể lực, vườn rau, vườn hoa, góc chơi nước, khu vực các con vật nuôi… đầu tư các đồ chơi ngoài trời để cho trẻ vui chơi khám phá, tri nghiệm.

1.2.2. Các biện pháp quản lý nâng cao chất lượng

- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên bằng nhiều biện pháp: Tham gia học nâng cao trình độ chuyên môn trên chuẩn, dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng hè, tham gia sinh hoạt cụm. Tổ chức tham quan học tập, dự giờ các đơn vị trường bạn trong huyện, ngoài huyện. Tổ chức và tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp, hoạt động tốt, hoạt động mẫu...

- Đi sâu bồi dưỡng giáo viên còn hạn chế về chuyên môn. Phấn đấu 70% giáo viên đạt tốt, không có giáo viên đạt yêu cầu.

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chế độ sinh hoạt hằng ngày, thực hiện chương trình giáo dục mầm non để nâng cao hiệu quả chăm sóc giáo dục trẻ.

- Quan tâm xây dựng môi trường giáo dục phát triển vận động và nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng “Lấy trẻ làm trung tâm”, phát huy tính tính cực, chủ động, sáng tạo của trẻ.

- Tổ chức thực hiện tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, đảm bảo đủ nước uống, nước sạch trong trường học.

- Trẻ được khám sức khỏe định kỳ. Đảm bảo an toàn tuyệt đối thể chất và tinh thần cho trẻ, phòng chống các loại dịch bệnh, không để lây lan trong trường.

- Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên đều tự hào, muốn cống hiến và gắn kết với nhà trường.

1.2.3. Các hoạt động đảm bảo chất lượng

- Xây dựng nền nếp học tập nghiêm túc đồng thời phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ. Thực hiện đổi mới hoạt động đánh giá trẻ.

- Tích cực đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

- Tăng cường tính hợp tác trong toàn hội đồng sư phạm để tăng hiệu quả đổi mới, góp phần xây dựng môi trường thân thiện, văn hóa hợp tác của nhà trường.

- Thực hiện đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo qui định mới.

- Tổ chức tốt các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa theo kế hoạch và quy định của trường, của ngành. Triển khai đến giáo viên thực hiện việc lồng ghép, tích hợp các nội dung giáo dục kỹ năng sống, lồng ghép nội dung giáo dục An toàn giao thông, bảo vệ môi trường… đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào các hoạt động giáo dục.     

- Phát huy vai trò của Ban đại điện CMHS, cha mẹ trẻ các lớp ủng hộ vật chất... góp phần trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ đạt hiệu quả cao.

- Huy động nguồn xã hội hóa, nguồn kinh phí của nhà trường trang bị đồ chơi trong và ngoài trời ngày càng phong phú.

- Trường tự cân đối kinh phí để làm mới cảnh quan môi trường.

1.2.4. Hoạt động tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục

- Thực hiện Tự đánh giá theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/2/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

- Thu thập đầy đủ các nguồn thông tin làm minh chứng cho từng tiêu chí và có mã hóa đầy đủ.

- Theo dõi, kiểm tra đánh giá chất lượng công tác quản lý, công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

2. Phát triển đội ngũ

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, ngoại ngữ cơ bản; có phong cách sư phạm mẫu mực. Mỗi một thành viên đều có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; tạo sự  đoàn kết thân ái, xây dựng môi trường thân thiện.

- Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn có chất lượng; tổ chức tập huấn và phát huy hiệu quả các chuyên đề chuyên môn; đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện các đề tài sáng kiến kinh nghiệm. Phân công, sử dụng đội ngũ hợp lý, phát huy hết khả năng và thế mạnh của từng giáo viên.

- Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên học tập nâng cao trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Thường xuyên kiểm tra công tác bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao năng lực tin học và ngoại ngữ của cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường.

- Xây dựng nhà trường văn hóa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tạo môi trường làm việc thân thiện, năng động, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đều tự hào, mong muốn được cống hiến và gắn kết với nhà trường.

 - Đổi mới công tác quản lý giáo dục trong nhà trường: Thực hiện công bằng, dân chủ, công khai trong quá trình quản lý; thực hiện phân cấp trong quản lý nhà trường và quản lý chuyên môn; thực hiện công tác quản lý một cách sáng tạo, phát huy được khả năng của giáo viên, nhân viên trong việc xây dựng và phát triển nhà trường; sử dụng các phương tiện thiết bị công nghệ thông tin trong quản lý hành chính và công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy năng lực, sở trường của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên phù hợp với yêu cầu giảng dạy.

- Quản lý các tổ chức đoàn thể và hội đồng trong nhà trường; phát huy tốt vai trò và tổ chức hoạt động có hiệu quả.

- Tổ chức đánh giá xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên theo các theo chí chuẩn nghề nghiệp đã được ban hành, đúng quy định.

 

NĂM HỌC

TỔNG SỐ CB-GV-CNV

 

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ

TS

BGH

GV

CNV

CD

CHÍNH TRỊ

NGHIỆP VỤ

 

ĐẢNG VIÊN

SC

TC

SC

TC

ĐH

Tin học

Ngoại ngữ

Chưa qua ĐT

2020-2021

39

3

22

7

7

 

3

7

2

2

23

27

22

5

14

2021-2023

46

3

28

7

8

 

3

8

2

8

23

33

29

5

15

2024-

2025

46

3

28

7

8

 

5

8

2

2

29

33

29

5

16

2026-

2030

46

3

28

7

8

 

8

8

2

0

31

33

29

5

20

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi

- Huy động các nguồn lực ngân sách và ngoài ngân sách xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đạt chuẩn quốc gia.

- Bảo quản và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các trang thiết bị, đồ dùng đồi chơi để phục vụ cho hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ và các hoạt động giáo dục khác.

- Lưu trữ các hồ sơ, sổ sách về cơ sở vật chất đầy đủ và khoa học.

- Tích cực tham mưu Phòng giáo dục đẩy nhanh tiến độ sửa chữa nâng cấp sân trường, nới rộng bếp ăn tại cơ sở 2 vào năm 2021.

 

Tt

Hạng mục đầu tư

Đ/v tính

Số
lượng

Diện tích (m2)

Thành tiền

Năm

đầu tư

1

Sửa nhà bếp bán trú điểm phụ

phòng

01

85

1.200.000.000

2021

2

Sửa chữa, lát gạch sân trường điểm phụ

sân

01

568

3

Làm lại cổng trường, xây đoạn tường rào đổ điểm phụ

 

 

10

4

Sơn lại các phòng học, phòng làm việc điểm phụ

phòng

08

 

5

Xây phòng y tế điểm phụ

phòng

01

20

 

 

2026-2030

6

 Xây phòng bảo vệ, thường trực

phòng

01

10

 

7

Xây phòng dành cho GV, NV

phòng

01

30

 

8

Khu vệ sinh cho CBGVNV

khu

01

15

 

9

Xây phòng phục vụ học tập

phòng

02

160

 

TỔNG

 

 

 

 

4. Nguồn lực tài chính

- Huy động các nguồn lực trong và ngoài nhà trường để đáp ứng các hoạt động:

+ Ngân sách Nhà nước.

+ Ngoài ngân sách: các mạnh thường quân (tập thể, cá nhân), Hội CMHS, các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn.

- Tiết kiệm các khoản chi phí để tập trung tài chính cho các chương trình phát triển của nhà trường.

- Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ khi có quyết định phân cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ về tài chính, hạch toán minh bạch các nguồn thu, chi để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tài chính.

5. Hệ thống thông tin

- Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường.

- Xây dựng và thường xuyên sử dụng hệ thống thông tin qua mạng. Khai thác có hiệu quả các phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu ngành, kiểm định chất lượng giáo dục, hệ sinh thái Megasoft...

- Củng cố, duy trì trang Web của trường để tạo hệ thống tương tác trên diễn đàn điện tử cho phép tăng cường liên lạc, trao đổi giữa giáo viên - giáo viên, giáo viên - cha mẹ trẻ…

- Công bố sứ mạng, tầm nhìn và giá trị của nhà trường.

- Quảng bá hình ảnh về hoạt động của trường trên trang thông tin điện tử, trang Facebook của trường, nhóm zalo của lớp...

6. Quan hệ với cộng đồng

- Tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan ban ngành, các đoàn thể xã hội và nhân dân của địa phương. Gắn kết sự phát triển của nhà trường đi đôi với sự phát triển của cộng đồng, tạo được tính tương tác cao.

- Xây dựng mối quan hệ vững chắc giữa nhà trường với cha mẹ trẻ, giữa giáo viên với cha mẹ trẻ.

- Tổ chức cho giáo viên và trẻ tham gia tốt các hoạt động ngoại khóa, văn hóa tại địa phương.

- Tham mưu với lãnh đạo cấp trên về quy mô phát triển nhà trường trong từng giai đoạn, đồng thời phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể trong và ngoài nhà trường cùng thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng của hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

- Tôn vinh các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, cha mẹ học sinh đã đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

7. Lãnh đạo và quản lý

- Thực hiện đổi mới công tác quản lý đáp ứng yêu cầu mới. Không ngừng nâng cao năng lực tư duy lãnh đạo và quản lý.

- Quản lý bằng kế hoạch, bằng kiểm tra nội bộ và bằng thi đua. Tổ chức thực hiện và phát huy hiệu quả công tác tự đánh giá theo qui định. Phát huy tinh thần dân chủ; thực hiện công khai, minh bạch mọi hoạt động.

- Quản lý lấy hiệu quả làm mục tiêu theo tinh thần gọn nhẹ, tập trung, đúng qui định. Giảm hội họp mang tính chất thông tin, tăng cường thông tin và báo cáo bằng văn bản, chuẩn bị điều kiện tiến tới trao đổi thông tin qua mạng Internet.

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục.

- Huy động ngày càng nhiều hơn và sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực của nhà nước và xã hội để tăng quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục.

PHẦN 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

I. Tổ chức thực hiện

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược

Kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục được trình  Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang, Đảng ủy, UBND Phường Phước Long, Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Phổ biến kế hoạch đến 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, đăng Website của trường.

Căn cứ vào hướng dẫn chỉ đạo từng năm học của các cấp quản lý, nhà trường bổ sung và điều chỉnh kế hoạch phù hợp.

2. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược

- Hệ thống chỉ tiêu từng giai đoạn đã nêu ở phần Mục tiêu cụ thể.

- Hàng năm, rà soát, bổ sung điều chỉnh kế hoạch chiến lược (nếu có). Điều chỉnh kế hoạch chiến lược phải có sự tham gia của các thành viên trong Hội đồng trường, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ và cộng đồng.

- Sau kết thúc mỗi giai đoạn của kế hoạch chiến lược cần rút ra bài học kinh nghiệm và có hướng điều chỉnh bổ sung thực hiện cho hoàn thiện giai đoạn trước.

2.1. Giai đoạn 1: năm học 2020 - 2021 đến năm học 2022 - 2023;

2.2. Giai đoạn 2: năm học 2023 - 2024 đến năm học 2025 - 2026;

2.3. Giai đoạn 3: năm học 2026 - 2027 đến năm học 2030 - 2031.

3. Quy định trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân

3.1. Hiệu trưởng

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường; kế hoạch từng năm học.

Thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo điều hành tất cả các mặt công tác.

Thực hiện công tác báo cáo, đánh giá kết quả từng năm học, từng giai đoạn trước Hội đồng sư phạm nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cấp có thẩm quyền.

Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó. Đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại, khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên theo quy định.

Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường.

Tiếp nhận, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường; quyết định khen thưởng, phê duyệt kết quả đánh giá trẻ theo các nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường, nhà trẻ hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Thực hiện xã hội hoá giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

3.2. Phó hiệu trưởng

Giúp Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, quản lý công tác bán trú, theo dõi tài sản, cơ sở vật chất trong trường; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật mọi lĩnh vực mà mình được phân công phụptrách; thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động của trường khi được Hiệu trưởng ủy quyền; các Phó Hiệu trưởng phối hợp chặt chẽ với nhau để giúp Hiệu trưởng điều hành tốt hoạt động của nhà trường.

Thực hiện hồ sơ, sổ sách đầy đủ theo quy định. Chỉ đạo, đôn đốc các tổ chuyên môn xây dựng và tổ chức thực hiện các mục tiêu của chiến lược và kế hoạch từng năm học.

Kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

3.3. Tổ trưởng chuyên môn, văn phòng

- Tổ trưởng chuyên môn:

Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm.

Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và quản lý sử dụng tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường.

Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên.

Chủ trì sinh hoạt Tổ chuyên môn.

- Tổ phó chuyên môn:

Giúp tổ trưởng chuyên môn kiểm tra hồ sơ giáo viên theo định kỳ; tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên. Chủ trì sinh hoạt Tổ chuyên môn khi tổ trưởng phân công.

- Tổ trưởng tổ văn phòng:

Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, năm.

Thực hiện các hoạt động của nhà trường về chăm sóc, dinh dưỡng; giúp hiệu trưởng quản lý tài chính, tài sản, lưu giữ hồ sơ.

Thực hiện bồi d­ưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường.

Tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường, chủ trì sinh hoạt Tổ văn phòng.

3.4. Giáo viên, nhân viên

- Giáo viên:

Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non: lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; xây dựng môi trường giáo dục; đánh giá và quản lý trẻ em tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường.

Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ. Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.     

- Nhân viên:

Nhân viên kế toán

Tham mưu lập dự toán ngân sách; báo cáo quyết toán hằng năm; quyết toán kinh phí sự nghiệp, kế hoạch sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ của trường.

Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán; cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật, quản lý hồ sơ kế toán nhà trường.

Trao đổi thông tin, phối hợp với các tổ chuyên môn và cơ quan khác để chủ động phối hợp giải quyết vụ việc cụ thể thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao.

Nhân viên y tế

Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động y tế trường học theo tuần, tháng, năm;

Thực hiện hồ sơ sổ sách về y tế trường học theo quy định.

Tham mưu Hiệu trưởng trong việc thực hiện công tác y tế trường học, phòng chống dịch bệnh.

Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, tai nạn thương tích, vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Thực hiện kiêm nhiệm công tác văn thư - lưu trữ của trường:

+ Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến; trình, chuyển giao văn bản đến cho các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm.

+ Lưu trữ công văn đi, đến; quản lý con dấu nhà trường; dấu Công đoàn và sử dụng các loại dấu đúng theo quy định của Pháp luật, đóng dấu các văn bản và các hồ sơ theo quy định.

+ Giúp hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến.

Thực hiện kiêm nhiệm thủ kho, thu tiền ăn và học phí của trẻ theo quy định.

Nhân viên nấu ăn

Thực hiện chế biến món ăn cho trẻ theo thực đơn, đảm bảo đủ chất và lượng theo quy định, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Xây dựng thực đơn, gọi thực phẩm giao nhận thực phẩm hằng ngày, tính khẩu phần dinh dưỡng.

Nhân viên bảo vệ

Thực hiện công tác bảo vệ nhà trường 24/24 giờ; bảo vệ bảo quản tài sản, trực các ngày nghỉ: thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định.

Thực hiện sổ sách bàn giao ca trực theo quy định, tham mưu với hiệu trưởng thực hiện công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông và quản lý tài sản của nhà trường.

Nhân viên phục vụ

Thực hiện công tác vệ sinh bên ngoài lớp học, các phòng chức năng và các khu vực chung của nhà trường.

Tham mưu với hiệu trưởng thực hiện công tác vệ sinh môi trường.

3.5. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường

Công đoàn cơ sở

Xây dựng kế hoạch phối hợp với nhà trường thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường.

Tuyên truyền, vận động mọi thành viên của tổ chức mình, thực hiện tốt các nội dung và giải pháp, tham mưu với nhà trường điều chỉnh, bổ sung những nội dung phù hợp để có thể thực hiện tốt kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.

Phát động 02 đợt thi đua/năm học, thực hiện công tác tuyên truyền và vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tham gia góp ý và cùng với nhà trường điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt kế hoạch phát triển nhà trường.

3.6. Ban đại diện cha mẹ học sinh

- Tăng cường giáo dục gia đình, phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường và các lực lượng giáo dục khác trong việc giáo dục con em.

- Hổ trợ tài chính, nhân lực, vật lực, cùng với nhà trường tuyên truyền; vận động các bậc phụ huynh, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm góp phần thực hiện mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.

II. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

1. Thành lập Hội đồng giám sát, Quy định nội dung và quy trình tổ chức giám sát

Nhà trường ban hành Quyết định thành lập Hội đồng giám sát; đồng thời, quy định nội dung và quy trình tổ chức giám sát.

2. Đánh giá mức độ đạt được theo chỉ tiêu đề ra

- Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học; tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm định kì, năm học và giai đoạn.

- Thường xuyên, hằng năm và tự rút ra những gì làm được, chưa làm được, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra biện pháp phương hướng khắc phục. Sau kết thúc mỗi giai đoạn của đề án cần rút ra bài học kinh nghiệm và có hướng điều chỉnh, bổ sung kịp thời cho giai đoạn tiếp theo.

- Quy mô trường, lớp khang trang, tương đối đủ về trang thiết bị dạy học hiện đại.

- Đội ngũ giáo viên trẻ hóa và có trình độ, năng động trong công tác tổ chức hoạt động cho trẻ.

- Khuôn viên nhà trường được thiết kế quy hoạch có đầy đủ vườn hoa, khu chơi cát, nước, vườn rau…

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đối với UBND Thành phố

- Hỗ trợ về cơ chế chính sách tài chính để nhà trường thực hiện các mục tiêu chiến lược đề ra.

- Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ quản lý, phê duyệt, tuyển dụng đội ngũ giáo viên, nhân viên đảm bảo đủ số lượng và cơ cấu cho nhà trường.

2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Thường xuyên quan tâm theo dõi chỉ đạo, hỗ trợ nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo mục tiêu đã đề ra.

- Quan tâm tham mưu lên UBND thành phố xúc tiến việc đầu tư tài chính, tiến hành sửa chữa các hạng mục ở điểm phụ của trường mà nhà trường đã đề xuất nhằm đảm bảo về điều kiện cơ sở vật chất trường đạt chuẩn Quốc gia.

- Tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia học các lớp bồi dưỡng quản lý giáo dục; Tổ chức các chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBQL và giáo viên, nhân viên.

3. Đối với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương

- Cấp ủy đảng quan tâm để trường làm tốt công tác phát triển đảng viên mới; công tác tuyển sinh.

- Quan tâm chỉ đạo công tác xã hội hóa giáo dục tại địa phương, thông tin, tuyên truyền để thu hút sự quan tâm của mọi người dân, toàn xã hội trong việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, chất lượng cho con em địa phương.

Trường mầm non Phước Long lên kế hoạch cụ thể hoá chương trình hành động cho từng năm học, quyết tâm thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch chiến lược phát triển trường mầm non Phước Long giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030./.

 

Nơi nhận:                                                                - Phòng GDĐT;

- UBND P Phước Long;

- Ban đại diện CMHS;

- Các đoàn thể nhà trường;

- Wedsite trường;

- Lưu: VT, HT.                                     

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Cao Thị Hạnh

                                                                    

Xác nhận của Phòng giáo dục và đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 


Nguồn:mnplong.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 22
Tháng 06 : 668
Năm 2021 : 5.184