Saturday, 19/06/2021 - 06:44|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm Non Phước Long
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

 

 

PHÒNG GDĐT NHA TRANG

       TRƯỜNG MN PHƯỚC LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:    /KH-MNPL

 

Phước Long, ngày    tháng    năm 2020

 

KẾ HOẠCH

 Thực hiện quy chế công khai giáo dục tại cơ sở

Năm học 2020-2021

 

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 27/2/2018 về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục;

Căn cứ Công văn số 208/GDĐT-HC ngày 27/2/2018 của Phòng giáo dục Đào tạo Nha Trang về việc hướng dẫn thực hiện qui chế công khai trong các cơ sở giáo dục;   

Căn cứ tình hình thực tế của trường Mầm non Phước Long năm học 2020-2021.

2. Đối tượng  

Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế công khai giáo dục tại trường MN Phước Long chịu trách nhiệm về triển khai thực hiện Quy chế công khai theo quy định và theo kế hoạch này.

2. Mục đích

Thúc đẩy hoạt động công khai tại đơn vị theo định hướng nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy tính dân chủ và tự chịu trách nhiệm của đơn vị giáo dục trong việc nâng cao hiệu quả giáo dục.

Điều chỉnh và tác động đến các hoạt động tại đơn vị về công khai chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo cho chất lượng giáo dục và thu chi tài chính để các thành viên trong đơn vị và phụ huynh tham gia giám sát đánh giá cơ sở giáo dục theo quy định của ngành và pháp luật.

Ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các thành viên thực hiện các nội dung theo quy định của Quy chế công khai.

4. Nội dung

* Chương II Thuộc Quy chế ban hành kèm theo thông tư 36/2017/TT- BGDĐT ngày 27/02/2018 của Bộ Giáo dục và đào tạo.

- Công khai cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường năm học 2020 -2021.

- Công khai chất lượng giáo dục MN thực tế năm học 2019 - 2020.

- Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, gồm: Thông tin về cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo, CBQL và nhân viên của nhà trường năm học 2020 - 2021.

        - Công khai thu, chi tài chính (Theo biểu mẫu của Mầm Non).

* Thực hiện công khai: Các công văn của cấp trên, việc tuyển dụng Giáo viên, nâng lương, thi đua đối với CB.GV.CNV, thu chi tài chính.

5. Tổ chức thực hiện

- Tổ chức triển khai quy chế công khai theo thông tư 36/2017-TT- BGDĐT trong Hội đồng nhà trường - Phụ huynh (Ban đại diện cha mẹ học sinh).

- Kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện Quy chế công khai, phân công trách nhiệm cụ thể cho mỗi thành viên trong Ban chỉ đạo.

- Xây dựng quy chế cụ thể trong các nội dung có thời gian và hình thức công khai tại đơn vị theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT. Xây dựng kế hoạch cụ thể của năm học 2020 - 2021.

- Chấp hành sự kiểm tra, giám sát của Phòng GD&ĐT; 2 kỳ /1 năm lồng vào đợt kiểm tra - Thanh tra - Kiểm tra thi đua cuối năm.

- Đơn vị báo cáo kịp thời về Phòng GD-ĐT vào đầu năm học, trước 30/9/2020, và đầu tháng 1 hàng năm của học kỳ 2.

- Công khai, báo cáo hàng tháng trong hội đồng nhà trường về việc thực hiện các công văn của cấp trên, việc tuyển dụng Giáo viên, nâng lương, thi đua đối với CB.GV.CNV, thu chi tài chính.

- Công khai ở cơ sở vào tháng 6 hàng năm, đảm bảo tính đầy đủ chính xác và cập nhập khi có thông tin mới hoặc thay đổi vào đầu năm học, tháng 9 hàng năm

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế công khai tại trường Mầm Non Phước Long theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT; Ban chỉ đạo và CB-GV-CNV trong đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                      

- PGD;

- Các bộ phận;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                  Cao Thị Hạnh

 

 

                                     

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Nguồn:mnplong.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 22
Tháng 06 : 668
Năm 2021 : 5.184